Muzeum Dworu Polskiego

Muzeum Dworu Polskiego

Muzuem Dworu Polskiego w Pilaszkowie k. Warszawy

Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie od 1995 roku mieści się w zabytkowym budynku dworu na terenie XVIII-wiecznego parku, należącego do Fundacji Miłosierdzie i Kultura, prowadzącej na tym terenie Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej. Zwiedzającym udostępniono wnętrza, w których prezentowane są liczne pamiątki związane z historią Polski oraz właścicielami i gośćmi Pilaszkowa.
Do znamienitych właścicieli Dworu w Pilaszkowie należeli:

  • Franciszek Ryx, sekretarz króla Stanisława Augusta
  • inż. Marszewski, budowniczy Mostu Poniatowskiego w Warszawie.

W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej we dworze stacjonował sztab powstańczy. To tutaj Jan Henryk Dąbrowski odebrał list z nominacją na generała-majora.
Swoją obecnością zaszczycił dwór także sam książę Józef Poniatowski.
Po II wojnie światowej dwór podzielił los innych polskich siedzib ziemiańskich, został doszczętnie zdewastowany. W stanie ruiny trwał do 1985 r. Odbudowany przez Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, do świetności został przywrócony przez Fundację.
Pałac otacza zabytkowy park z pomnikiem gen. mojemapy.xyz Mapy satelitarne Dąbrowskiego na koniu. Na osi głównej alei parkowej – cmentarz wojenny żołnierzy polskich poległych 12 i 13 września 1939 r.

Muzeum czynne od 1 kwietnia do 31 października:

– dla indywidualnych zwiedzających w każdą niedzielę (wejście o godzinie 12:00 i 15:00)

– dla grup zorganizowanych w pozostałe dni po umówieniu telefonicznym.