Nasze Muzea

Muzeum Dworu Polskiego

Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie

     Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie od 1995 roku. Mieści się w zabytkowym budynku dworu na terenie XVIII-wiecznego parku, należącego do Fundacji Miłosierdzie i Kultura, prowadzącej na tym terenie Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej. Zwiedzającym udostępniono wnętrza, w których prezentowane są liczne pamiątki związane z historią Polski oraz właścicielami i gośćmi Pilaszkowa.

Do znamienitych właścicieli Dworu w Pilaszkowie należeli:

  • Franciszek Ryx, sekretarz króla Stanisława Augusta
  • inż. Marszewski, budowniczy Mostu Poniatowskiego w Warszawie.

W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej we dworze stacjonował sztab powstańczy. To tutaj Jan Henryk Dąbrowski odebrał list z nominacją na generała-majora.
Swoją obecnością zaszczycił dwór także sam książę Józef Poniatowski.
Po II wojnie światowej dwór podzielił los innych polskich siedzib ziemiańskich, został doszczętnie zdewastowany. W stanie ruiny trwał do 1985 r. Odbudowany przez Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, do świetności został przywrócony przez Fundację.
Pałac otacza zabytkowy park z pomnikiem gen. Dąbrowskiego na koniu. Na osi głównej alei parkowej – cmentarz wojenny żołnierzy polskich poległych 12 i 13 września 1939 r.

Muzeum Pojazdów Konnych

Muzeum Pojazdów Konnych w Pilaszkowie

W sąsiedztwie Muzeum Dworu Polskiego funkcjonuje również największe na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych, otwarte w czerwcu 2003 roku z 50 eksponatami, wśród których znajdują się:

  • bryczki o różnym przeznaczeniu
  • powozy
  • karety
  • faetony
  • wozy chłopskie
  • dorożki
  • sanie
  • wóz cygański

Godziny otwarcia Muzeum Dworu Polskiego oraz Muzeum Pojazdów Konnych:

Muzea czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 15.00
Zapraszamy zorganizowane grupy (powyżej 5 osób) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
nr telefonu kontaktowego: 22 733 80 00