Wymagane dokumenty

Przed przyjęciem do Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie należy wysłać skan dokumentacji medycznej na adres mailowy: dzial.pielegniarski@nasz-pilaszkow.pl lub dostarczyć je osobiście przed przyjęciem Pensjonariusza. Dokumentacja wymagana jest w celu zweryfikowania stanu zdrowia ewentualnego Pensjonariusza przez nasz personel medyczno-pielęgniarski.

Dom Opiekuńczo- Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkowie przeznaczony jest głównie dla osób w podeszłym wieku , przewlekle chorych, wymagających stałej i całodobowej opieki . W dniu przyjęcia należy złożyć komplet następujących dokumentów:

  1. Dowód osobisty.
  2. Legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczeniowy.
  3. Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego (w przypadku posiadania)
  4. Zaświadczenie lekarze pierwszego kontaktu o aktualnym stanie zdrowia.
  5. Karta lub karty wypisowe ze szpitali.
  6. Informacje o przyjmowanych lekach oraz zapas leków na najbliższe 3 dni.
  7. Podstawowe wyniki badań : EKG, morfologia, badanie ogólne moczu, ob, cukier, sód, potas, mocznik.
  8. W przypadku gdy kiedykolwiek chorował/ła na gruźlicę w ciągu ostatniego roku, przechodził/ła zapalenie płuc -rentgen klatki piersiowej wraz z opisem.