Proces przyjęcia

Przed przyjęciem do Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie należy wysłać skan dokumentacji medycznej na adres mailowy: dzial.pielegniarski@nasz-pilaszkow.pl lub dostarczyć je osobiście przed przyjęciem Pensjonariusza. Dokumentacja wymagana jest w celu zweryfikowania stanu zdrowia ewentualnego Pensjonariusza przez nasz personel medyczno-pielęgniarski.

Dom Opiekuńczo- Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkowie przeznaczony jest głównie dla osób w podeszłym wieku , przewlekle chorych, wymagających stałej i całodobowej opieki . W dniu przyjęcia należy posiadać komplet następujących dokumentów:

  1. Dowód osobisty pensjonariusza oraz opiekuna
  2. Legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczeniowy pensjonariusza
  3. Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego (w przypadku posiadania)
  4. Karta lub karty wypisowe ze szpitali (w przypadku posiadania)
  5. Informacje o przyjmowanych lekach oraz zapas leków na najbliższe 3 dni.
  6. W przypadku gdy kiedykolwiek chorował/ła na gruźlicę w ciągu ostatniego roku, przechodził/ła zapalenie płuc -rentgen klatki piersiowej wraz z opisem.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!