Zasady odwiedzin

Informujemy, że od dnia 03.08.2020 r. na określonych poniżej zasadach umożliwiamy odwiedziny naszych Pensjonariuszy. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami na jakich odwiedziny będą się odbywały oraz o ścisłe przestrzeganie tych zasad.

1. Odwiedziny możliwe są tylko w godzinach 15.00 – 17.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na recepcji. Telefon kontaktowy 22 733 80 00,
2. Każdego dnia są przewidziane 3 dostępne godziny odwiedzin: 15.00, 15.45, 16.30,
3. W trakcie jednych odwiedzin mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby odwiedzające,
4. Odwiedziny mogą trwać nie dłużej niż 30 minut, raz w tygodniu,
5. Miejscem odwiedzin jest przeznaczony do tego pokój nr 116 znajdujący się na parterze budynku. Ewentualnie możliwy jest też krótki spacer na zewnątrz budynku, jeżeli stan zdrowia pensjonariusza oraz pogoda na to pozwala. Pensjonariusze bez kontaktu słowno logicznego oraz pensjonariusze, których stan zdrowia uniemożliwia transport do pokoju odwiedzin są wyłączeni z możliwości odwiedzin,
6. Przed wejściem osób odwiedzających pielęgniarka weryfikuje objawy takie jak: gorączka, duszności, kaszel, bóle głowy i kości. W tym celu wypełnia ankietę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia osoby są odsyłane do domu.
7.  Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku, noszenia maseczki przez cały okres przebywania na terenie domu oraz w trakcie ewentualnego spaceru, a także do zachowywania bezpiecznego dystansu od pensjonariusza. Podczas ewentualnego spaceru osoby odwiedzające pensjonariusza poruszającego się na wózku zobowiązane są do noszenia rękawiczek. W trakcie ewentualnego spaceru zakazuje się pochylania nad pensjonariuszem. Okrycie wierzchnie należy pozostawić na wieszaku przed wejściem do budynku. Dodatkowo w pokoju 116 znajdują się zdezynfekowane przyłbice, z których dodatkowo wraz z maseczkami mogą korzystać osoby odwiedzające oraz płyn do dezynfekcji rąk.
8. Wszystkie rzeczy przywiezione dla pensjonariusza należy pozostawić na recepcji celem ich zdezynfekowania. Kategorycznie zabrania się przekazywania jakichkolwiek rzeczy bezpośrednio bez uprzedniej dezynfekcji.
9. Podczas odwiedzin rodzina pensjonariusza przemieszcza się najprostszą drogą do pokoju nr 116 wskazaną przez recepcjonistkę. Podczas odwiedzin rodzina pensjonariusza powinna ograniczyć do minimum przemieszczanie się po Domu. Kategorycznie zabrania się chodzenia po piętrach.
10. Rodzina zobowiązana jest do poinformowania pracownika recepcji o zakończeniu odwiedzin. Pensjonariusz przy pomocy opiekunki lub samodzielnie (jeżeli pozwala na to stan zdrowia) wraca na swoje piętro.
11. W przypadku nałożenia się dwóch rodzin odwiedzających obowiązuje kolejność wg harmonogramu. Rodzina umówiona na późniejszą godzinę czeka na zewnątrz budynku na swoją kolej odwiedzin.