Zapytanie ofertowe – PPOŻ

Zapraszamy do złożenia oferty dostosowania Domu Opiekuńczo-Leczniczego „Opatrzności Bożej” w Pilaszkowie do wymogów PPOŻ na podstawie projektów wykonanych na podstawie ekspertyzy zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej.

Prosimy o przedstawienie oferty (kosztorysu) na wykonanie prac wg projektów, przedmiarów na:

1. Podział budynku na dwie strefy przeciwpożarowe zgodnie
z zatwierdzoną ekspertyzą i projektami
2. Wydzielenie klatek schodowych zgodnie z zatwierdzoną ekspertyzą
i projektami
3. Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych zgodnie
z zatwierdzoną ekspertyzą i projektami

Prosimy o przedstawienie oferty do 31.03.2021 roku w ramach powyższego zakresu prac wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Prosimy również o podanie możliwego terminu realizacji.

Link do projektów, przedmiarów, ekspertyzy:
https://www.dropbox.com/sh/kytv5o4dmob9bho/AADSrNRuYdm3JidetC5NeEkQa?dl=0

W przypadku pytań proszę o kontakt:
adres mailowy: pilaszkow@domyopieki.pl
telefon kontaktowy: 517 243 640.

Miejsce realizacji:
Dom Opiekuńczo-Leczniczy „Opatrzności Bożej” w Pilaszkowie
ul. Nowowiejska 137
05-860 Pilaszków koło Warszawy

Oferty proszę wysłać na adres mailowy: pilaszkow@domyopieki.pl

Szybki kontakt!
+
Wyślij!