Informacje dotyczące działań podjętych w związku z Koronawirusem (COVID-19)

UWAGA !

Informujemy, że od dnia 19.05.2021 r. na określonych poniżej zasadach umożliwiamy odwiedziny naszych Pensjonariuszy. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami na jakich odwiedziny będą się odbywały oraz o ścisłe przestrzeganie tych zasad:

1) Odwiedziny i wideorozmowy możliwe są tylko od poniedziałku do soboty w godzinach 15.00 – 17.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na recepcji. Telefon kontaktowy 22 733 80 00.
2) Odwiedzani mogą być Pensjonariusze zaszczepieni lub mający status ozdrowieńca. Pensjonariusze niezaszczepieni lub nie mający statusu ozdrowieńca mogą być odwiedzani przez osoby, które wcześniej mailowo (adres mailowy: pilaszkow@domyopieki.pl) dostarczą potwierdzenie przebytego szczepienia lub przechorowania choroby Covid-19, ewentualnie dostarczą kopię takiego potwierdzenia w dniu odwiedzin.
3) Każdego dnia są przewidziane łącznie 3 dostępne godziny odwiedzin i wideorozmów: 15.00, 15.45, 16.30.
4) Umówione wcześniej terminy wideorozmów pozostają aktualne lub można je zamienić na odwiedziny z zastrzeżeniem spełnienia warunków z pkt 2.
5) Odwiedziny lub wideorozmowy mogą trwać nie dłużej niż 30 minut, raz w tygodniu.
6) W trakcie jednych odwiedzin mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby odwiedzające.
7) Miejscem odwiedzin i wideorozmów jest przeznaczony do tego pokój nr 16 znajdujący się na parterze budynku. W przypadku odwiedzin możliwy jest też krótki spacer na zewnątrz budynku, jeżeli stan zdrowia pensjonariusza oraz pogoda na to pozwala.
8) Przed wejściem osób odwiedzających pielęgniarka weryfikuje objawy takie jak: gorączka, duszności, kaszel, bóle głowy i kości. W tym celu wypełnia ankietę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia osoby odwiedzające są odsyłane do domu.
9) Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku, noszenia maseczki przez cały okres przebywania na terenie domu oraz w trakcie ewentualnego spaceru, a także do zachowywania bezpiecznego dystansu od pensjonariusza. Podczas ewentualnego spaceru osoby odwiedzające pensjonariusza poruszającego się na wózku zobowiązane są do noszenia rękawiczek. W trakcie ewentualnego spaceru zakazuje się pochylania nad pensjonariuszem. Okrycie wierzchnie należy pozostawić na wieszaku przed wejściem do budynku. Dodatkowo
w pokoju 16 znajdują się zdezynfekowane przyłbice, z których wraz z maseczkami mogą korzystać osoby odwiedzające oraz płyn do dezynfekcji rąk.
10) Wszystkie rzeczy przywiezione dla pensjonariusza należy pozostawić na recepcji celem ich zdezynfekowania. Kategorycznie zabrania się przekazywania jakichkolwiek rzeczy bezpośrednio bez uprzedniej dezynfekcji.
11) Podczas odwiedzin rodzina pensjonariusza przemieszcza się najprostszą drogą do pokoju nr 16 wskazaną przez recepcjonistkę. Podczas odwiedzin rodzina pensjonariusza powinna ograniczyć do minimum przemieszczanie się po Domu. Kategorycznie zabrania się chodzenia po piętrach.
12) Rodzina zobowiązana jest do poinformowania pracownika recepcji o zakończeniu odwiedzin.
13) W przypadku nałożenia się dwóch rodzin odwiedzających obowiązuje kolejność wg harmonogramu. Rodzina umówiona na późniejszą godzinę czeka na zewnątrz budynku na swoją kolej odwiedzin.
14) W przypadku braku kontaktu z rodziną w wyznaczonej godzinie odwiedzin lub wideorozmowy wyznaczony termin przepada. Rodzina musi umówić kolejny termin.

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy numery oraz dostępność telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej:

Główny adres mail: pilaszkow@domyopieki.pl

1)    Recepcja – 22 733 80 00 dostępna od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 – 19:00

2)    Przełożona personelu pielęgniarsko-opiekuńczego – dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 pod numerem 22 733 81 11 lub 517 243 837
adres e-mail: dzial.pielegniarski@nasz-pilaszkow.pl

3)    Kontakt całodobowy przez 7 dni w tygodniu pod numerami:

Dyżurka pielęgniarska  I piętro – 22 733 80 20
Dyżurka opiekuńcza I pięto – 22 733 80 29

Dyżurka pielęgniarska  II piętro – 22 733 80 45
Dyżurka opiekuńcza II pięto – 22 733 80 66

4)    Księgowość – dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 pod numerem 22 733 80 14.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!